Unité Hygiène et Physiologie du travail, UCLouvain – Prof. J. Malchaire


SOBANE

Français

English

Nederlands

Español

Português

Italiano

Deutsche

العربية

中國的Türkçe

 

SOBANE Déparis

image007

SOBANE

Déparis gidsen

Publicaties

Documenten

 

 

 SOBANE

 

Klik om het brochure te downloaden
(pdf formaat)

 

 

1. Concepten en bepalingen

1.1 Arbeidssituatie vs.werkpost

1.2 Preventieadviseurs en experts

1.3. Risicofactoren

1.4 Blootstelling

1.5. Ernst van de schade

1.6 Waarschijnlijkheid dat de schade gebeurt tijdens de blootstelling

1.7 Risico

1.8 Preventie en individuele bescherming

1.9 Participatie

2. Basisprincipes

2.1 Totaliteit van de problemen

2.2 Complementariteit van de beschikbare kennis

2.3 Multidisciplinariteit en interdisciplinariteit

2.4 De werknemer als centrale figuur en niet als voorwerp van de preventie

2.5 Preventie vs. Evaluatie van de risico’s

2.5.1 Methodes voor risicoanalyse

2.5.2 De Kinney-methode

2.5.3 De tendens tot kwantificering en metingen

2.6 Preventieve visie vs. Rechtsgeldige visie

2.7 Kenmerken van de KMO’S

 

 

 

 

 

3. SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsrisico's

3.1 Niveau 1, Opsporing

3.2 Niveau 2, Observatie

3.3. Niveau 3, Analyse

3.4 Niveau 4, Expertise

4. Algemene methode voor de opsporing van risico’s

4.1 Criteria voor het ontwerp van de methode

4.2 De Déparis-overleggids (dépistage participatif des risques ofwel participatieve opsporingsgids van risico’s)

4.3 Checklist voor bijkomende controle van de grote risico’s

5. Methodes voor Observatie en Analyse

6. De verschillende fases van interventie:  het dynamisch risicobeheer

7. Voorwaardenvoor het participatieve proces

7.1 Invoering van de SOBANE-strategie in de onderneming

7.2 Positie van de directie

7.3 Positie van de hiërarchische lijn

7.4 Positie van de werknemersvertegenwoordigers

7.5 Participatie van een werknemer

7.5.1 Problemen ten opzichte van zichzelf

7.5.2 Problemen ten opzichte van collega’s

7.6 De preventieadviseur - coach (bewaker van het proces)

8. Toepassing van de SOBANE-strategie

8.1 Vertrekpunt

8.2 Oproep aan een preventieadviseur

8.3 Voorstelling van de SOBANE strategie aan de directie

8.4 Voorstelling van de SOBANE strategie aan het CPBW

8.5 Engagement van de directie

8.6 Definitie van de arbeidssituatie

8.7 Aanduiding van een coördinator

8.8 Afstemming van de Déparis gids op de arbeidssituatie

8.9 Samenstelling van een overleggroep (werkgroep, opsporingsgroep...)

8.10 Planning van de vergadering van de overleggroep

8.11 Animatie van de vergadering door de coördinator

8.11.1 Inleiding van de vergadering

8.11.2 Het secretariaat

8.11.3 Voorstelling van de rubrieken van de Déparis-overleggids

8.11.4 Draagwijdte van de discussies

8.11.5 Volgorde van de discussies

8.11.6 De discussies zelf

8.12 Voorbereiding van de synthese van de vergadering door de coördinator

8.13 Voorstelling van de synthese aan de deelnemers

8.14 Afronding van de synthese

8.15 Voorstelling van de synthese aan het CPBW

8.16 Voortzetting van de studie voor de onopgeloste problemen

8.17 Toepassing van de actieplannen op korte, middellange en lange termijn

8.18 Toeëigening van de strategie door de onderneming

8.19 Herhaling van het proces

8.20 Organisatie van het gezondheidstoezicht

8.21 Traceerbaarheid

9. Toepassing van de Observatiemethodes

10. Toepassing van de Analysemethodes

11. Operationele geldigheid van de Déparis-overleggids

12. Voordelen van het participatieve proces

12.1 De kostprijs van het participatieve proces

12.2 Variabiliteit van de resultaten

12.3 Evaluatie van de voordelen en gevolgen van het participatieve proces

Bijlagen

Bijlage 1: Déparis-overleggids: participatieve opsporingsgids van risico’s

Bijlage 2: Déparis-studie in een drukkerij

Bijlage 3: Checklist voor controle van grote risico’s

Bijlage 4: Bijkomende aanbevelingen voor het leiden van een vergadering

Bibliografie

 

top

 

Déparis methode aangepast voor verschillende activiteitsectoren.

 

Activiteitsectoren

 

De moeder

Word versie

Bakkerijen

Word versie

Banksector

Word versie

Beschutte werkplaatsen

Word versie

Bouwsector

Word versie

Cafetaria's

Word versie

Call Centres

Word versie

Drukkerijen

Word versie

Elektriciteitsbedrijven

Word versie

Garages

Word versie

Gezondheidszorgen

Word versie

Hout sector

Word versie

Industriële klimtechnieken

Word versie

Kamermeisjes

Word versie

Kinderdagverblijven

Word versie

Laboratoria scheikunde en biologie

Word versie

Logistiek

Word versie

Onderwijs

De Déparis overleggids :

1.     Omschrijving van de gids

2.     Gids : Infrastructuur onderwijsinstelling

3.     Gids: Directie – Educatief personeel (middelbaar onderwijs)

4.     Gids: Directie – Educatief personeel (kleuteren lager onderwijs)

5.     Gids: Educatief personeel – Leerlingen (middelbaar onderwijs)

De stagiair checklijsten :

1.     Algemene checklijst

2.     Checklijst bouw sector

3.     Checklijst hout sector

Checklijst gezondheidszorgen sector

 

 

Word versie

Word versie

Word versie

Word versie

Word versie

 

Word versie

Word versie

Word versie

Word versie

Rusthuizen

Word versie

Schoonheidssalons

Word versie

Schoonmaak

Word versie

Sport-en recreatiedomeinen

Word versie

Supermarkten

Word versie

Technicidie tussenbeide komen in geval van pannes

Word versie

Tertiaire sector

Word versie

Telethuiswerk

Checklist voor thuis

Word versie

Word versie

Thuiszorg sector

Word versie

Tuiniers

Word versie

Voeding

Word versie

top

Publicaties

V. Hermans, J. Malchaire, A. Piette, J. Van Peteghem, S. Bulterys, G. Moens, (2008) Participatieve managementstrategie voor het beheer van gezondheids-, veiligheids- en welzijnsrisico’s TBV 16 / nr 1 / januar i 2008

 

Documenten

De introductie van Deparis: hindernissen en terughoudendheid

SOBANE vergelijking analysemethoden.pdf

Plaquette presentatie Sobane NL.pdf

top