Op het web Op deze website
SOBANE Nederlands

Unité Hygiène et Physiologie du Travail de l'UCL

 

 


SOBANE

Français

English

Nederlands

Español

Português

Italiano

Deutsche

العربية

中國的Türkçe

 

Onderzoeken en publicaties van de Prof J. Malchaire

SOBANE Strategie

Filosophie van SOBANE

Gidsen van overleg Déparis

Toepassing van SOBANE

Hinderpalen en terughoudendheden

Ergonomie

RSI

Werk fysiologie

Beeldschermwerk

Veroudering

Sick Building Syndrome

Psychosociale aspecten

Werk hygiene

Lawaai

Thermische omgevingsfactoren

Hand-arm trillingen

Globale lichaamstrillingen

Chemische producten

Ontvangst

Deze site bevat publicaties, documenten en computerprogramma's... op de gebieden waarop ik het voorrecht heb gehad om onderzoek te doen:

- Omgevingsfactoren: werken met warmte, geluidsomgevingen, blootstelling aan trillingen van het hele lichaam of de bovenste ledematen.

- RSI, arbeidsfysiologie, werken met VDU units, sick building syndroom, psychosociale aspecten...

Alles is vrij en open toegankelijk.  Klik op een link in de bovenstaande tabel om de beschikbare documenten te bekijken.  Sommige zijn beschikbaar in verschillende talen.

Ik hoop dat u een aantal van deze documenten nuttig vindt.  Ik ben er zeker van dat wanneer u een document of een deel van een document op deze site gebruikt, u de bron zult willen aanhalen. Dank u wel

Jacques Malchaire       jacques.malchaire@uclouvain.be

Presentatie

De SOBANE strategie heeft tot doel de interventies van de verschillende partners die betrokken zijn bij het welzijn op de werkvloer te coördineren en steeds meer gespecialiseerde instrumenten, methoden en vaardigheden in te zetten waar en wanneer dat nodig is, met het oog op een snellere, efficiëntere en meer economische preventie. Het bestaat uit vier niveaus: Screening, Observatie, Analyse en Expertise.

-  Screening, waarbij risicofactoren worden gedetecteerd en duidelijke oplossingen worden geïmplementeerd.

-  Observatie, waarbij de resterende problemen diepgaand worden onderzocht, de redenen en de oplossingen in detail worden besproken.

-  Analyse, waarbij, indien nodig, een preventieadviseur wordt ingeschakeld om de nodige metingen uit te voeren en speciale oplossingen te ontwikkelen.

-  Expertise, in die zeldzame gevallen waarin een expert onmisbaar is om een specifiek probleem te bestuderen en op te lossen.

 

De SOBANE strategie is gebaseerd op de volgende principes:

1.     Het primaat gaat naar preventie en aanpassing van het werk aan de mens.

2.     De beschikbare vaardigheden zijn complementair, van de werknemer tot de preventieadviseur en de deskundige.

3.     De werknemer moet de hoofdrolspeler zijn in de preventie.

4.     Alle problemen hangen met elkaar samen en de aanpak van werksituaties moet alomvattend zijn.

5.     Preventie is gericht op een optimale staat van welzijn en productiviteit, niet alleen de naleving van de wet.

6.     De preventie kan beginnen zodra de risico's worden herkend: een kwantitatieve beoordeling kan later worden uitgevoerd.

7.     Er moeten methoden worden ontwikkeld voor KMO's waar meer dan 60% van de werknemers werkt.

 

De SOBANE-gidsen

De dialoog gids "Déparis" (Participatory Risk Screening) is het instrument voor niveau 1, Screening.

De Observatie-, Analyse- en Expertisegidsen zijn ontwikkeld voor 15 risicogebieden:

1.  Lawaai

2.  Thermische werkomgevingen

3.  Gevaarlijke chemicaliën

4.  Biologische stoffen

5.  Lichaamstrillingen

6.  Hand - arm trillingen

7.  Werken met een scherm

8.  Musculoskeletale aandoeningen (MSD)

9.  Verlichting

10. Psychosociale aspecten

11. Sociale gebouwen

12. Handmachines en -gereedschappen

13. Veiligheid (ongelukken, vallen, uitglijden...)

14. Elektrische risico's

15. Brand- of explosiegevaar