Hygiène du travail et ergonomie: Prof. J. Malchaire


SOBANE

Français

English

Nederlands

Español

Português

Italiano

Deutsche

العربية

中國的Türkçe

 

 

RSI

 

SOBANE 2007

Publicaties

Programs

Klinisch onderzoek(video)

Introductie

·       Basisprincipes

·       Strategie voor risicobeheer

·       De 4 niveaus van de strategie

·       Algemene toepassing van de
observatiemethodes sobane

·       Algemene toepassing van de
analysemethodes sobane

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau Observatie

Inleiding

Procedure

1.      Zittend werken

2.      Beeldschermwerk

3.      Staand werken

4.      Werkplaats: andere houdingen

5.      Werkplaats: ruimte

6.      Opstelling werktuigen, materiaal, bedieningsmiddelen, producten…

7.      Werktuigen

8.      Trillende werktuigen

9.      Positie: nek, schouders, ellebogen, polsen/handen

10.   Inspanningen van polsen/handen

11.   Repetitiviteit

12.   Mechanische hulpmiddelen

13.   Hijsen van lasten

14.   Lasten tillen

15.   Trekken/duwen met de armen

16.   Werkomgeving

17.   Organisatie van het werk

18.   Organisatie van de tijd

19.   Synthese

 

Niveau Analyse

Analyse vanuit het standpunt preventie

Introductie

1. Doelstellingen

2. Wie ?

3. Hoe ?

Procedure

1.      Bestudering van de observatie met de preventie-adviseur

2.      Selectie van de operatoren voor deze Analyse

3.      Te analyseren arbeidsomstandigheden

4.      Video-opname

5.      Eventuele metingen

6.      Gegevensbeheer

Synthese

 

Analyse vanuit epidemiologisch standpunt

Introductie

1.      Doelstellingen

2.      Wie ?

Procedure

1.      Introductie

2.      Overdracht van de vragenlijst

3.      Codering en interpretatie van de vragenlijsten

 

Hulpfiches voor de Observatie

1.      Inleiding tot de musculo-skeletale aandoeningen

2.      Meest voorkomende pathologieën

3.      Belangrijkste risicofactoren

4.      Gevolgen van slechte werkcondities

5.      Preventie van risico gerelateerd aan manueel behandelen van lasten (fragmenten van de FIFARIM brochure)

6.      CD-ROM handelend over het herkennen en het voorkomen van musculoskeletale aandoeningen     

Hulpfiches voor de Analyse

1.      Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het manueel hanteren van lasten (B.S. 29.9.1993)

2.      Meest voorkomende pathologieën: aard en symptomen

3.      Enkele epidemiologische gegevens

4.      Classificatie van de evaluatiemethodes en/of de preventie van RSI

5.      FIFARIM methode (fragmenten van de FIFARIM brochure)

6.      Maximumgewicht voor een bepaalde last (NIOSH methode)

7.      Psychofysische gegevens

8.      RULA methode

9.      OWAS methode

10.    OCRA methode

11.    Vragenlijsten voor een epidemiologische enquête

12.    Kwantificering van de belastingen van de bovenste ledematen door videoanalyses

13.    Kwantificering van de biomechanische belasting. Voorbeeld van expertise aan de polsen toegepast

 

Het brochure (pdf formaat)